Iga õpetaja ootab, et lapsed töötaksid tunnis kaasa, oleksid aktiivsed, aga samas ei segaks tundi kõrvaliste asjadega.

Aktiivne vahetund koos ajutreeningu ehk osavustreeningu harjutustega aitab kaasa laste keskendumisele tunnis. 

Vaimsed võimed ja oskused, mida ajutreening arendab:

 • tähelepanu koondamine, säilitamine ja ümberlülitamine
 • töömälu ja kognitiivne paindlikkus vastavalt ülesandele
 • käe-silma koostöö
 • tahtlike liigutuste ja reflekside koostöö
 • silma lihasjõudluse ja fokuseerimise arendamine, kasuliku vaatevälja laiendamine
 • tegevuste järjestamine ja liigutuste strateegiline planeerimine
 • segajate eiramine
 • “multitasking” ja keskendumine olulisele, segavate faktorite eiramine
 • strateegiline koostöö paaris- ja grupiharjutustes

ajutreening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülal olevalt jooniselt on näha, kuidas sündides on ajurakkude vahel vähe seoseid, 6 aastaselt on neid väga palju ja täiskasvanud inimesel jällegi neid seoseid jääb vähemaks. Miks jääb ajurakkude vahel ühendusi vähemaks ja mida see muudab? Vähemaks jääb neid seoseid siis, kui me oleme kehaliselt väheaktiivsed, teeme vähe erinevaid liigutusi. Kõik mida me ei kasuta, seda alles ei hoiata.

Suurem hulk seoseid ajurakkude vahel annab võimaluse kiiremini ja täpsemalt oma liigutusi koordineerida. Seda võib vaja minna nii spordis, kui nt ka kukkudes. Kes reageerib kiiresti, see suudab kas kukkumist ära hoida, taastades oma tasakaalu või vähemalt käed ette panna. Aga spordis on ka tore kiire ja osav olla.

Mida parem on kehatunnetus, seda suurema tõenäosusega on inimene kehaliselt aktiivne. Kui inimene on kehaliselt aktiivne, siis saab ta nii vormis hoida oma keha ja vaimu.

ajutreeningTreeningvahendid

Treeningvahendid, mida kasutame on väga käepärased ja kõigile kättesaadavad:

 • tennispallid – soovitame neid küsida spordihallidest, kus tennist mängitakse. Seal jääb neid järgi, mis enam tennisemänguks ei sobi, aga ajutreeninguks on veel küllalt head
 • õhupallid
 • teip, millega põrandale markeeringuid teha
 • PVC või naha jääkidest välja lõigatud sammumärgised
 • värvilised paberilehed
 • 10 mm jäme nöör

Koolituse raames anname harjutuste ideid, teeme harjutusi läbi ja selgitame juurde, miks üks või teine harjutus eriti hea on.

Nii mõnedki harjutused on saanud oma ägedad nimed Laste Tervisekooli treeningutel laste käest “karukõnd pannkoogirajal”, “korrutustabeli jooks”, “pannkoogisahver” jne. Kõik harjutused on laste endi peal ära testitud ja kasutusse on jäänud ägedamatest ägedamad.

Soovituslik koolitusgrupi suurus 10-20 osalejat. Hea kui koolitusele tulles oleks seljas mugavad riided ja madalad jalanõud.

Koolitusmaterjalid saadetakse paar päeva enne koolituse toimumist korraldaja e-posti. Kõik treeningvahendid harjutuste läbitegemiseks on koolitajal endal kaasas. Koolituse jaoks sobib suurem saal või avaram koridor.

Koolituse kestvus on 3 akadeemilist tundi. Hind 250 eurot grupi kohta + transpordikulu sõltuvalt koolituse asukohast.

Koolitaja: Merle Leiner, MSc füsioterapeut, Laste Tervisekooli juhendaja

Küsimuste korral võtke ühendust: merle.leiner@vireo.ee või tel: 5599 1100

KOOLITUSE TELLIMINE

Koolituse tellija (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Millal soovite koolitust? Lisainfo ja küsimused.