psühholoogi vastuvõttPsühholoogi vastuvõtule ootame lapsi ja peresid, kes tunnevad, et:

  • lapsel on käitumisraskused
  • lapsel on hirmud ja ärevus
  • laps on ebakindel
  • lapsel on probleeme suhtlemisel lasteaias, koolis või mujal
  • teemaks koolikiusamine
  • lapsel on õpiraskused
  • lapsel või peres on olnud traumaatilised sündmused
  • vajavad abi muutuste elluviimisel, nt liikumis- ja toitumisharjumuste muutmiseks lisaks perede treening- ja toitumisnõustamisele.

Psühholoog kasutab nõustamisel erinevaid meetodeid, et välja selgitada probleem(id) ja viib läbi nõustamist.

Psühholoogi vastuvõtule on võimalik tulla:

Psühholoog vastuvõtte teeb VIREO rehabilitasioonimeeskonna psühholoog Edith Ainsalu.


REGISTREERUMINE

Ees- ja perekonnanimi (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Vastuvõtule tuleku põhjus

Olen teadlik, et eripedagoogi teenusele kehtib 24h loobumisereegel. Hilisemal broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel tuleb tasuda teenuse eest hinnakirja alusel