Meie eripedagoog teeb õpiabi tunde eesti keeles ja matemaatikas.

MATEMAATIKA number-ten-cartoon-character-with-text-eps-vectors_csp9376003

 • tekstülesannete lahendamine
 • suuline arvutamine / kirjalik arvutamine
 • arvu ja hulga seos
 • arvureas orienteerumine
 • võrdlemine
 • geomeetriliste kujundite omaduste tundmine
 • üldiselt kõik matemaatilised oskused

EESTI KEEL images (5)

 • teksti mõistmine
 • tekstiloome
 • kõnearendus ja suhtlemise arendamine
 • õigekiri

Läbivalt kõikides tundides toimub kognitiivsete protsesside (taju, mälu, tähelepanu, mõtlemine) arendamine.

Tunnid toimuvad Tartus, Aleksandri 8 II VIREO ruumides (kesklinnas passaaži hoone)

Tunni hind 20 eurot. Tunni kestvus 45 min + 15 min juhiste ja tagasiside andmine lapsevanemale.

REGISTREERUMINE

Lapse ees- ja perekonnanimi (*)

Lapse vanus (*)

Lapsevanema ees- ja perekonnanimi (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Vastuvõtule tuleku põhjus

Olen teadlik, et eripedagoogi teenusele kehtib 24h loobumisereegel. Hilisemal broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel tuleb tasuda teenuse eest hinnakirja alusel