Ootame Laste Tervisekooli lapsi (1.-4. klass) osalema 10-tunnisel sotsiaalsete oskuste kursusel.

LÄBIVIIJAD

 • Jana Saluoks – Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog
 • Merily Tensing-Kruusla – Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja/sotsiaalpedagoog

Tundides on abiks ka Laste Tervisekooli juhendajad.

TOIMUMISAJAD

 • T 15.00 – 16.00 – Jana ja Karin
 • N 16.00 – 17.00 – Merily ja Merle

Esimene kohtumine toimub lapsevanematele 04.02.2016 kell 16:00 Tartu Hansa Koolis. Lastega algavad tunnid 09.02.2016 kell 15:00.  Kui kursuse tunnid kattuvad treeningute aegadega, siis on võimalus, et laps osaleb mõne teise grupi treeningutel.

TOIMUMISE KOHT

Tartu Hansa Kool IV korrus – avatud klassiruum

TEEMAD

 1. Tutvumine ja eeloskuste sõnavara (on/ei ole, või/ja)
 2. Emotsioonide sõnavara ja määramine (õnnelik, kurb, hirmunud, kade, pettunud – Teab tundesõnade õnnelik, kurb, hirmunud, kade, pettunud tähendust ning oskab nimetada olukordi, mil erinevad inimesed tunnevad sama emotsiooni.
 3. Emotsioonide sõnavara ja määramine (üksildane, kärsitu, kaastundlik, uhke, mures) – Teab tundesõnade üksildane, kärsitu, kaastundlik, uhke, mures tähendust ning oskab nimetada olukordi, mil erinevad inimesed tunnevad sama emotsiooni.
 4. Teise inimese perspektiiv ja kuulamisoskuse arendamine – Oskab teha vahet osalisel ja täielikul teatel ning kuulamisoskust on arendatud.
 5. Teie inimese perspektiiv – Oskab näha erinevaid põhjuseid teise inimese käitumise esile kerkimisel.
 6. Alternatiivsed lahendused probleemolukorras – Mõistab, et probleemi on võimalik lahendada erinevatel viisidel. Oskab nimetada mitut viisi ühe probleemi lahendamiseks. Teab erinevaid mooduseid põhjuste selgitamiseks – kuulamine, vaatamine ja küsimine.
 7. Alternatiivsed lahendused probleemolukorras – Mõistab, et probleemi on võimalik lahendada erinevatel viisidel. Oskab nimetada mitut viisi ühe probleemi lahendamiseks. Teab erinevaid mooduseid põhjuste selgitamiseks – kuulamine, vaatamine ja küsimine.
 8. Põhjus-tagajärg seosed – Oskab tuua välja erinevate lahenduste tagajärgi. Oskab nimetada kõige efektiivsemat tagajärge.
 9. Põhjus-tagajärg seosed – On omandanud mooduse, kuidas hinnata tagajärgi. Teab dialoogtehnika põhimõtteid
 10. Kokkuvõte – Kordamine ja läbitud teemablokkide jooksul omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamine.

OSALUSTASU

Suurema osa kursuse kuludest katame Tartu linna tegevustoetusest Laste Tervisekoolile, aga lapsevanema omaosalus on 35 eurot. Võimalik tasuda ka kolmes osas.

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD