eripedagoogi vastuvõttEripedagoogid aitavad spetsiaalsete metoodikate abil suunata hariduslike erivajadustega laste arengut. Eripedagoog oskab hinnata erivajadustega õppija psüühiliste protsesside, kõne arengut, käitumis- ja õpioskusi ning valida sobiva õppematerjali ning meetodid. Eripedagoog oskab nõustada lapsevanemaid, kuidas nad saavad kaasa aidata lapse arengule.

Sõltuvalt lapse vanusest kasutakse erinevaid arendvaid mänge ja ülesandid. Paljusid neist on võimalik kodus samuti kasutada.

Eripedagoogi teenusele on võimalik tulla:

Eripedagoogi vastuvõtte teevad VIREO rehabilitasioonimeeskonna eripedagoogid Evelin Sikut ja Eike Müürsepp.


REGISTREERUMINE

Ees- ja perekonnanimi (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Vastuvõtule tuleku põhjus

Olen teadlik, et eripedagoogi teenusele kehtib 24h loobumisereegel. Hilisemal broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel tuleb tasuda teenuse eest hinnakirja alusel