Kui peres on erivajadusega laps kellel on tervislikust seisundist tulenevalt käitumise, suhtlemise, õppimise ja igapäevase toimetulekuga probleemid, on see perele tugevaks stressiallikaks. Kuigi pinget ja stressi kohtame oma igapäevases elus pidevalt ning enamasti ei tekita sellega toimetulek meile raskusi, vajavad lapsevanemad nii haiguse alguses kui ka edaspidi nõustamist ja informatsiooni häire kohta.

See, kui palju ja missugust abi ning tuge pere vajab, sõltub konkreetsest olukorrast, inimese kogemustest, toimetulekuoskustest ja võimetest, isiksuseomadustest, senise toetuse olemasolust ja paljust muust. Oluline on stressi sümptomeid õigeaegselt märgata, stressi põhjustega tegeleda ning vajadusel abi otsida.

Paljudele vanematele on olnud abi kogemusnõustamisest, mida on siiani edukalt praktiseeritud lastekliinikus ja mis on leidnud hulgaliselt positiivset vastukaja.

Nõustamise eesmärgiks on aidata parandada erivajadusega last kasvatavate perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist.

Kogemusnõustamisele on võimalik tulla:

Meie kogemusnõustajatel on isiklik kogemus:

  • liikumispuudega erivajadusega lastega
  • trauma/kriis lapsega
  • autismispektrihäirega lastega

REGISTREERUMINE

Ees- ja perekonnanimi (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Vastuvõtule tuleku põhjus

Olen teadlik, et eripedagoogi teenusele kehtib 24h loobumisereegel. Hilisemal broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel tuleb tasuda teenuse eest hinnakirja alusel