Psühholoogi vastuvõtule ootame lapsi ja peresid, kes tunnevad, et:

 • lapsel on käitumisraskused
 • lapsel on hirmud ja ärevus
 • laps on ebakindel
 • lapsel on probleeme suhtlemisel lasteaias, koolis või mujal
 • teemaks koolikiusamine
 • lapsel on õpiraskused
 • lapsel või peres on olnud traumaatilised sündmused
 • pingelised peresuhted
 • raskused emotsioonidega toimetulekul
 • ärevus
 • vajavad abi muutuste elluviimisel, nt liikumis- ja toitumisharjumuste muutmiseks lisaks perede treening- ja toitumisnõustamisele.

Psühholoog kasutab nõustamisel erinevaid meetodeid, et välja selgitada probleem(id) ja viib läbi nõustamist.

Psühholoog vastuvõtte teevad VIREO rehabilitasioonimeeskonna psühholoog ja pereterapeut Edith Ainsalu, psühholoog ja superviisor Merle Kõrgesaar, psühholoogid Enely Lehtme ja Liis Uutsalu

Vastuvõtud toimuvad Aleksandri 8 ja Tartu Tervisekesksuses, Mõisavahe 34c


REGISTREERUMINE

Lapse ees- ja perekonnanimi (*)

Lapse isikukood (*)

Lapsevanema ees- ja perekonnanimi (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Vastuvõtule tuleku põhjus

Olen teadlik, et eripedagoogi teenusele kehtib 24h loobumisereegel. Hilisemal broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel tuleb tasuda teenuse eest hinnakirja alusel