MTÜ Tervis ja Sport  on loodud 2010 aastal sooviga kaasa aidata südame- ja veressoonkonna haiguste ennetamisele. Alustasime tegevust tervisepäevade korraldamise ning treening- ja toitumisnõustamise teenuse pakkumisega. Aja jooksul lisandus tugiliikumisaparaadi haiguste ennetus, eeskätt alaseljavalu ning 2013 aastal alustasime laste tervisekooliga. Valdkondade valik on tulnud igapäevase töö käigus, nt kui südame tervisepäevadel tulid sageli teemaks ka selja probleemid, siis ei olnud võimalik sellest mööda vaadata.

Aja jooksul hakkas treening- ja toitumisnõustamisele  jõudma üha rohkem ülekaalulisi lapsi, kellele sobivaid treeninggruppe soovitada väga ei olnud. Nii sündiski Laste Tervisekool, kuhu on oodatud kõik lapsed, et otsivad liikumisrõõmu aga ei soovi tegeleda võistlusspordiga. Lisaks treeningutele toimuvad regulaarselt töötoad, perepäevad, matkad, laagrid. Kõik selleks, et edendada laste ja perede teadlikku tervisekäitumist.

MTÜ Tervis ja Sport on sotsiaalne ettevõte, mille pohikirjaliseks eesmärgiks on edendada inimeste tervisekäitumist ja populariseerida aktiivseid eluviise ning tervislikku toitumist, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

  • tervisespordi ürituste korraldamine sh treeningute läbiviimine;
  • tervisedenduslik teavitustöö ja nõustamine;
  • tervisealaste seminaride, teabepäevade ja õppelaagrite korraldamine;
  • ühingu eesmärke toetavate ning ühingut propageerivate trükiste, audiovisuaalsete materjalide jms. ettevalmistamine, tootmine ja levitamine;
  • tervisealaste uuringute läbiviimine;
  • teised tegevused, mis on vajalikud ühingu eesmärkide saavutamiseks.

MTÜ järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

MTÜ juhatusse kuulub Merle Leiner