Iga õpetaja ootab, et lapsed töötaksid tunnis kaasa, oleksid aktiivsed, aga samas ei segaks tundi kõrvaliste asjadega. Aktiivne vahetund aitab!

Koolituse eesmärk on tutvustada osavusharjutusi, mida on lihtsate vahenditega võimalik kasutada laste aktiivsuse suurendamiseks vahetundides. Kuid aktiivne vahetund ei ole ainus võimalus nende harjutuste kasutamiseks. Need harjutused sobivad ka treeningutele, õppekäikudele, vaba aja ja perepäevade sisustamiseks.

Maht: 4 akadeemilist tundi

Sihtrühm: lasteaia- ja põhikooli õpetajad, klassijuhatajad, liikumisõpetajad, noorsootöötajad, lapsevanemad (eriti ATH dgn-ga laste vanemad)

Materjalid: kõik osalejad saavad veebimaterjalid, sh 100 aktiivset harjutust, mida saab kasutada vahetundides.

Koolituse aeg ja koht:

 • tellimisel, teile sobival ajal, teile sobivas kohas

ajutreeningKoolitusel sisu: Aktiivse vahetunni jaoks oleme teinud valiku osavusharjutusest. Osavusharjutuste kasulikkus:

 • Osavusharjutusi tehes õpime toimetama stressiolukorras sihipäraselt ja rahulikult.
 • Õpitakse tegema kiireid otsuseid
 • Õpitakse tähelepanu koondama ja säilitama
 • Õpitakse eirama segavaid faktoreid
 • Õpitakse strateegilist planeerimist
 • Töömälu paraneb
 • Omandatakse oskusi, mis on vajalikud igasuguse sportliku tegevuse juures
 • Neid harjutusi võib nimetada ka aju restardiks, mis ongi ju vahetunni eesmärk, olla valmis uuteks õpiülesanneteks

Koolituse raames anname harjutuste ideid, teeme harjutusi läbi ja selgitame juurde, miks üks või teine harjutus eriti hea on.

Nii mõnedki harjutused on saanud oma ägedad nimed Laste Tervisekooli treeningutel laste käest “karukõnd pannkoogirajal”, “korrutustabeli jooks”, “pannkoogisahver” jne. Kõik harjutused on laste endi peal ära testitud ja kasutusse on jäänud ägedamatest ägedamad.

Soovituslik koolitusgrupi suurus kuni 24 osalejat. Hea kui koolitusele tulles oleks seljas mugavad riided ja madalad jalanõud.

Koolituspäeval täismahus osalenutele ning aktiivtöö sooritanutele väljastatakse tõend, mis saadetakse registreerumisel märgitud e-posti aadressile.

Osalustasu:

 • Osalustasu 45 eurot osaleja kohta, kui koolitus on korraldatud meie poolt, mitte tellitud. Kui ühest koolist/asutusest on kolm või rohkem osalejat, siis on soodustus -10%.
 • Tellitud koolituse hind 380 eurot grupi kohta + transpordikulu sõltuvalt koolituse asukohast.

Koolitaja:
Merle Leiner, MSc, koolitaja, Laste Tervisekooli juhendaja

Lisainfo:

KOOLITUSE TELLIMINE

  Koolitusel osaleja ees- ja perekonnanimi (*)

  e-post (*)

  Arve saaja

  Vali koolituse kuupäev (*)

  25.02.2020 Pärnu26.02.2020 Tartu27.02.2020 Tallinn

  Lisainfo