Iga õpetaja ootab, et lapsed töötaksid tunnis kaasa, oleksid aktiivsed, aga samas ei segaks tundi kõrvaliste asjadega. Aktiivne vahetund aitab!

Koolituse eesmärk on tutvustada žongleerimise ABC baasharjutusi ja jõuda välja kolme palliga žongleerimiseni ning anda ideid, kuidas oskusi edasi arendada. Slackline osas tutvustame paigalduse põhimõtteid, räägime ohutusest ja teeme läbi erinevaid harjutusi. Samuti anname juhiseid kuhu on Tartusse paigaldatud slackline vabaks kasutamiseks ja harjutamiseks. Seega ei pea liine tingimata kooli muretsema. Slackline saab kasutada nii sise- kui välitingimustes.
Harjutused sobivad nii vahetundi kui kehalise kasvatuse tundidesse.

Maht: 4 akadeemilist tundi

Sihtrühm: põhikooli õpetajad, klassijuhatajad, liikumisõpetajad, noorsootöötajad, lapsevanemad

Materjalid: kõik osalejad saavad konspekti harjutuste kohta.

Koolituse aeg ja koht: 

 • tellimisel, teile sobival ajal, teile sobivas kohas

Koolitusel sisu:

 • Pool koolitusest kuulub žongleerimispallidega harjutustele. Alustame päris algusest ja koolituse lõpuks oskab igaüks žongleerida kolme palliga.
 • Teine pool koolitusest on slackline ehk tasakaaluliin. Räägime ohutusest, liinide paigaldusest ja põhirõhk on harjutustel. Alustame jällegi algusest, sh sellest kuidas sõpra liinil abistada.

Miks need harjutused kasulikud on?

 • Žongleerimisharjutused annavad silmadele tööd mida nad muidu ei teeks. Aitab silma laisaks muutumise vastu.
 • Žongleerimisharjutused parandavad käe ja silma koostööd
 • Slackline harjutused annavad hea kehatunnetuse, mida läheb vaja igal spordialal. Pole vahet kas sõidad rattaga, mängid jalgpalli või hüppad kõrgust. Hea tasakaal on vundament selleks, et tekiks soov proovida uusi ja põnevaid spordialasid.
 • Slackline võimaldab ka fitness harjutusi teha, andes suurema koormuse kui matil harjutuste sooritamine
 • Mõlemate vahendite kasutamine aitab õppida tähelepanu koondama ja säilitama, eirates segavaid faktoreid.
 • Lisaks on need hasarti tekitavad harjutused ja mis võiks veel parem olla, kui huvi ennast arendada sellisel positiivsel viisil?!

Soovituslik koolitusgrupi suurus kuni 20 osalejat. Selga mugavad spordiriided ja jalga madalad jalanõud (tennised, spordijalanõud).

Koolituspäeval täismahus osalenutele ning aktiivtöö sooritanutele väljastatakse tõend.

Osalustasu:

 • Tellitud koolituse hind 450 eurot grupi kohta + transpordikulu sõltuvalt koolituse asukohast.

Koolitaja:
Merle Leiner, MSc, sporditeadused, Laste Tervisekooli juhendaja

Lisainfo:

 • e-post: lastetervisekool@vireo.ee
 • tel: 5982 1332 Kaidi

REGISTREERUMINE

Koolitusel osaleja ees- ja perekonnanimi (*)

e-post (*)

Arve saaja

Vali koolituse kuupäev (*)
25.10.2019 Tartu

Lisainfo

KOOLITUSE TELLIMINE

Koolituse tellija (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

Mis koolitust soovite (*)
Aktiivne vahetund IAktiivne vahetund IILaste Tervisemäng

Millal soovite koolitust? Lisainfo ja küsimused.