PROJEKTI NIMETUS: „Laste Tervisekooli arenguhüppe ettevalmistamine“
TOIMUMISAEG: 2019
PROJEKTI SISU: Laste Tervisekooli sihtrühma laiendamiseks on valminud tegevuskava ja kommunikatsiooniplaan ning  meeskonna kompetentsus kommunikatsiooni valdkonnas on tõusnud.
TULEMUSED: Laste Tervisekooli sihtrühma laiendamiseks on valminud tegevuskava ja kommunikatsiooniplaan ning  meeskonna kompetentsus kommunikatsiooni valdkonnas on tõusnud. Koostatud on kampaaniaplaan 2019/2020 õa gruppide täitmiseks.
RAHASTAJA:  KÜSK
EELARVE: 2640 eurot


PROJEKTI NIMETUS: „Tervise teemaline õppemäng 1.-4. klassi lastele“
TOIMUMISAEG: 2014
PROJEKTI SISU: Projekti raames koostatakse tervise teemaline õppemäng algklasside lastele. Mängus on ülesandeid erinevatel tervise teemadel. Näiteks ühe ülesande raames saavad lapsed proovida kui kaua kulub aega, et ühest kommist saadud energia ära kulutada. See on väga lõbus, ent ka hariv. Projekti raames on meil võimalik mängu testida 10 korda, millest pooled korrad on juba tehtud.
TULEMUSED: projekti tulemusena sündis laste tervisemäng, mitme erineva variatsiooniga. Sõltuvalt kohas, ajaressursist ja eesmärgist on võimalik läbi viia 1-4 tunniseid programme. Kuigi algselt oli mäng mõeldud algklassidele, siis töö käigus selgus, et ülsendad pakuvad huvi mistahes vanuses inimestele.
RAHASTAJA: Hasartmängumaksu nõukogu
EELARVE: 1780 eurot


PROJEKTI NIMETUS: “Selg sirgu!”
TOIMUMISAEG: 2012-2013
PROJEKTI SISU: Projekti raames korraldati selja tervisepäevi ja füsioetrapeutilist nõustamist Tõrvas ja Hummulis (piirkonnas kus füsioteraapia teenus on asukohast tingitult raskesti kättesaadav) koostöös kohaliku perearstiga.
TULEMUSED: Projekti raames andsime peamiselt juhised kuidas inimesed ise saavad oma selja tervise eest hoolt kanda. Millele on oluline tähelepanu pöörata ja kust infot otsida. Projektis osalenud ütlesid oma tagasisides, et nad said lisateavet ja pidasid väga oluliseks, et nt seminarides oli kohapeal võimalus järgi proovida ergonoomilisi tööasendeid ning treeningutel õppida harjutusi õigesti tegema. Niisama video või pildi järgi on siiski keeruline ise õppida ning on palju kindlam ja turvalisem, kui keegi kõrvalt juhendab, kuidas on õige.
Projektis osales kokku 306 inimest.

Projekti tegevuste käigus kujunes välja väga hea ja töötav selja tervisepäev, mida oleme veelgi aja jooksul täiendanud ja pakume seda nüüd eraldi teenusena.
RAHASTAJA: Hasartmängumaksu nõukogu
EELARVE: 3976 eurot


PROJEKTI NIMETUS: „Südame- ja veresoonkonna haiguste ennetus“
TOIMUMISAEG: 2011-2012
PROJEKTI SISU: Projekti raames korraldati tervisepäevi ja 6-kuulist treening- ja toitumisnõustamist südamehaiguste riskirühmale Tartus ja Tallinnas. Projekti oodati osalema SVH riskirühma: mehed ja naised, vanuses 35+, kes ei ole viimas(t)e aasta(t)e jooksul tegelenud regulaarselt tervisespordiga ja kellel on vähemalt üks alljärgnevatest SVH riskidest:

  • ülekaal (kehamassiindeks on suurem kui 25 kg/m2)
  • kõrge vererõhk (vähemalt 140/90 mmHg)
  • kõrge kolesteroolitase (üle 5 mmol/l)
  • suitsetaja

TULEMUSED:Osalejate tagasiside põhjal hakkas 72% rohkem jälgima kui palju nad liiguvad, 24% hakkas regulaarselt trennis käima, 76% hakkas rohkem jälgima oma toitumist ja 28% vastanutest ütlesid, et söövad tervislikumalt.
42% vastas, et täitsid oma isiklikud eesmärgid täielikult, 42% vastas, et eesmärgid said täidetud osaliselt, 16% vastas, et eesmärgid ei täitnud.
Täienda infona lisati:

  • kui oleksin 100% teinud nii nagu õpetati , oleksin ka eesmärgi täitnud. Aga ma ei löö veel käega, tasapisi jätkan omal käel edasi.
  • kuna eesmärgiks oli saada nõustamist ja motivatsiooni et saavutada liikumine parema elustiili poole füüsilise liikumise ja toitumise harjumiste osas, võib lugeda eesmärke täidetuks.
  • tundsin, et vajan tihedamat tagant torkimist. Peaksin endale tugiisiku leidma. Sain hea enesetunde ja ka kehakaal langes. Kogemus on positiivne ja kindlasti jätkan.

Projekti raames osales tervisepäevadel 235 inimest ja 6-kuulisel treening- ja toitumisnõustamisel 176 inimest, kelledest 108 läbis programmi täis mahus.
Projektis läbiviidud tegevustest on tänaseks välja kujunenud kaks teenust:

  • südamesõbra tervisepäev
  • treening- ja toituminõustamise programm (3-12 kuud, nõustamise sagedus 1-2 korda kuus)

RAHASTAJA: Hasartmängumaksu nõukogu
EELARVE: 9761 eurot